Top

Danh sách truyện của tác giả: Marvel

Secret Wars

 617 lượt

Đang cập nhật...

Thor 2015

 587 lượt

Đang cập nhật...

Punisher: Trial Of The Punisher

 547 lượt

Đang cập nhật...

The Amazing Spider Man (2014)

 1,325 lượt

Đang cập nhật...

X-Force Sex and Violence

 660 lượt

Đang cập nhật...

Ultimate Origin

 615 lượt

Đang cập nhật...

Captain America | Peggy Carter [OneShot]

 1,217 lượt

Đang cập nhật...

The New Avengers

 614 lượt

Đang cập nhật...

Avengers: The Children's Crusade

 706 lượt

Đang cập nhật...