Top
Diêm Đế

Diêm Đế

Tên khác: King Of The Hell

Tác giả: Ra In-Soo

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: , , , , , , , , ,

Nội dung truyện Diêm Đế: Diêm Đế - sứ giả của Địa Ngục ( nói ngắn gọn là lính của Diêm vương ="= ) là một tay kiếm bá đạo vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với những người bạn đồng hành của mình , Diêm Đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến 2 cõi nhân gian & địa ngục được chăng ? Xem tiềp phần 2 tại Diêm Đế II
Quảng cáo Học tiếng Anh cùng Atomic để tăng khả năng giao tiếp
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25
Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35
Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50
Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55
Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65
Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70
Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75
Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80
Chương 81 Chương 82 Chương 82 Chương 83 Chương 84
Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89
Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94
Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99
Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104
Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109
Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114
Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119
Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124
Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129
Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134
Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139
Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144
Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149
Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154
Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159
Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164
Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169
Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174
Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179
Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184
Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189
Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194
Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199
Chương 200 Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204
Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209
Chương 210 Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214
Chương 215 Chương 216 Chương 217 Chương 218 Chương 219
Chương 220 Chương 221 Chương 222 Chương 223 Chương 224
Chương 225 Chương 226 Chương 227 Chương 228 Chương 229
Chương 230 Chương 231 Chương 232 Chương 233 Chương 234
Chương 235 Chương 236 Chương 237 Chương 238 Chương 239
Chương 240 Chương 241 Chương 242 Chương 243 Chương 244
Chương 245 Chương 246 Chương 247 Chương 248 Chương 249
Chương 250 Chương 251 Chương 252 Chương 253 Chương 254
Chương 255 Chương 256 Chương 257 Chương 258 Chương 259
Chương 260 Chương 261 Chương 262 Chương 263 Chương 264
Chương 265 Chương 266 Chương 267 Chương 268 Chương 269
Chương 270 Chương 271