Top
Dragon Ball AF Toyble

Dragon Ball AF Toyble

Tên khác: El éxito de Toyble

Tác giả: Toyble (Theo cốt truyện của Akira Toriyama)

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: , , , , , , ,

Nội dung truyện Dragon Ball AF Toyble: Một chuyện Dragon Ball AF nữa không phải chính chủ kể về diễn biến sau anime gốc nói về SSJ 3
Quảng cáo Học tiếng Anh cùng Atomic để tăng khả năng giao tiếp
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22