Top
Magi - Aladin

Magi - Aladin

Tên khác: Magi - The Labyrinth Of Magic; Mê cung thần thoại Magi

Tác giả: Ohtaka Shinobu

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: , , , , , , , , ,

Nội dung truyện Magi - Aladin: Nhân vật chính trong truyện là cậu bé tên là Aladin, người có cây sáo kỳ dịu vì ở bên trong nó có 1 vị thần. Khi vị thần được triệu hồi thì không có đầu, có một cơ thể với cơ bắp khủng {#}, nhưng lại rất... nhát gái, khi bị cô gái nào đụng thì vị thần ấy lập tức xĩu vì xấu hổ
Quảng cáo Học tiếng Anh cùng Atomic để tăng khả năng giao tiếp
Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38
Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43
Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53
Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58
Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63
Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68
Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73
Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78
Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83
Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88
Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93
Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98
Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108
Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113
Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118
Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128
Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133
Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138
Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143
Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148
Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153
Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158
Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163
Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168
Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173
Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178
Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183
Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188
Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193
Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198
Chương 199 Chương 200 Chương 201 Chương 202 Chương 203
Chương 204 Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208
Chương 209 Chương 210 Chương 211 Chương 212 Chương 213
Chương 214 Chương 215 Chương 216 Chương 217 Chương 218
Chương 219 Chương 220 Chương 221 Chương 222 Chương 223
Chương 224 Chương 225 Chương 226 Chương 227 Chương 228
Chương 229 Chương 230 Chương 231 Chương 232 Chương 233
Chương 234 Chương 235 Chương 236 Chương 237 Chương 238
Chương 239 Chương 240 Chương 241 Chương 242 Chương 243
Chương 244 Chương 245 Chương 246 Chương 247 Chương 248
Chương 249 Chương 250 Chương 251 Chương 252 Chương 253
Chương 254 Chương 255 Chương 256 Chương 257 Chương 258
Chương 259 Chương 260 Chương 261 Chương 262 Chương 263
Chương 264 Chương 265 Chương 266 Chương 267 Chương 268
Chương 269 Chương 270 Chương 271 Chương 272 Chương 273
Chương 274 Chương 275 Chương 276 Chương 277 Chương 278
Chương 279 Chương 280 Chương 281 Chương 282 Chương 283
Chương 284 Chương 285 Chương 286 Chương 287 Chương 288
Chương 289 Chương 290 Chương 291 Chương 292 Chương 293
Chương 294 Chương 295 Chương 296 Chương 297 Chương 298
Chương 299 Chương 300 Chương 301 Chương 302 Chương 303
Chương 304 Chương 305 Chương 306 Chương 307 Chương 308
Chương 309 Chương 310 Chương 311 Chương 312 Chương 313
Chương 314 Chương 315 Chương 316 Chương 317 Chương 318
Chương 319 Chương 320 Chương 321 Chương 322 Chương 323
Chương 324 Chương 325 Chương 326 Chương 327 Chương 328
Chương 329 Chương 330 Chương 331 Chương 332 Chương 333
Chương 334 Chương 335 Chương 336 Chương 337 Chương 338
Chương 339 Chương 340 Chương 341