Top
Reincarnation No Kaben

Reincarnation No Kaben

Tên khác: Cánh hoa về luân hồi; Petals Of Reincarnation

Tác giả: Konishi Mikihisa

Tình trạng: Đang tiến hành

Thể loại: , , , , , ,

Nội dung truyện Reincarnation No Kaben: Chỉ cần cầm dao cứa 1 phát ngay cổ là bạn sẽ được sở hữu sức mạnh bá đạo của kiếp trước. Bạn có dám làm ko??? Hay tuyệt cú mèo xem sẽ rõ =))))
Quảng cáo Học tiếng Anh cùng Atomic để tăng khả năng giao tiếp
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16